Baby-darmpjes-en-huid

BABY DARMPJES EN HUID

het belang van een gezonde darmflora.

Veel pasgeborenen krijgen in de eerste maanden van hun leven te maken met darmkrampen en huiduitslag. Op het eerste gezicht lijken dit op zichzelf staande aandoeningen. Echter, beiden vinden hun oorsprong in de spijsvertering. Door de spijsvertering op natuurlijke wijze te onder- steunen kunnen problemen opgelost worden.

Het spijsverteringsstelsel
De darmflora is de benaming voor de vele soorten micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten die in de darmen voor- komen. De darmflora kent, kort samengevat, zowel 'goede' als 'slechte' bacteriën. De goede bacteriën ondersteunen de spijsvertering door het produceren van spijsverteringsenzymen zoals lactase. Ook ondersteunen zij het im- muunsysteem en produceren vitale stoffen zoals organische zuren, vitaminen uit het B-complex en vitamine K. De goede bacteriën zorgen er bovendien voor dat de groei van slechte micro- organismen tegengegaan wordt en dragen bij aan het herstel van het darmslijmvlies: onze belangrijkste barrière tegen binnendringers.
De slechte bacteriën verstoren de spijsvertering en verzwakken het lichaam door de vorming van gifstoffen. Als de verhouding tussen de verschil- lende bacteriën in evenwicht is, spreken we van een gezonde of evenwichtige darmflora.

Darmflora van zuigelingen
In tegenstelling tot de darmen is de baarmoeder een steriele omgeving; er leven geen bacteriën. Vóór de geboorte zijn kinderen op een natuur- lijke manier beschermd tegen schadelijke bac- teriën, maar er heeft zich nog geen darmflora gevormd. Pas tijdens en na de geboorte komt een kind in aanraking met alle mogelijke schade- lijke en onschadelijke micro-organismen en gaat de darmflora zich vormen.

De samenstelling van de darmflora van zuige- lingen vertoont grote variatie. Zo zijn er verschil- len in de darmflora tussen kinderen die langs de natuurlijke weg geboren worden en kinderen die met een keizersnede ter wereld komen. Pasge- borenen, die borstvoeding krijgen, ontwikkelen een darmflora die anders is samengesteld dan

bij kinderen die flesvoeding krijgen. De laatste decennia laten een langzame verandering zien in de samenstelling van de darmflora van zuige- lingen.

Darmflorapreparaten bij krampjes
De goede bacteriën in de darm kunnen worden aangevuld door middel van een darmflorapre- paraat, een probioticum. Zo kan het natuurlijk evenwicht in de darm worden hersteld. Een darmflorapreparaat (probioticum) van goede kwaliteit wordt als volkomen lichaamseigen be- schouwd en kan bij zeer jonge kinderen, zonder risico, worden ingezet.

Er zijn verschillende darmflorapreparaten voor diverse leeftijdsgroepen, waaronder specifieke probioticapreparaten voor zuigelingen en jonge kinderen.
De zuren die door Acidophilus bacteriën worden geproduceerd, worden over het algemeen minder goed verdragen door zeer kleine kinde- ren. Een preparaat speciaal voor zuigelingen dient daarom specifieke andere bacteriestammen te bevatten.
Het meest uitgebreide, goed gedocumenteerde wetenschappelijk onderzoek is gedaan met de bacteriestammen L. rhamnosus GG (LGG)TM,
B. lactis BB-12® en S. thermophilus TH-4TM. Deze zijn gecontroleerd op genetische vingerafdruk en maagzuurresistentie en worden beschouwd als de meest effectieve; zeker wanneer zij in combi- natie worden toegepast. Een darmflorapreparaat voor zuigelingen in poedervorm kan gecom- bineerd worden met borstvoeding en worden opgelost in babyvoeding, melk, vruchtensap of water.

Het immuunsysteem in de darm
Een gezonde darmflora is niet alleen belangrijk voor een goede darmwerking, maar ook voor het goed functioneren van het darmslijmvlies. Dit slijmvlies heeft een sleutelfunctie in het immuun- systeem van het lichaam. Het is namelijk de belangrijkste barrière tegen binnendringers: de weerstand. Het onderliggende immuunsysteem heeft de taak om het lichaam te beschermen en regelt in feite de reactie van het lichaam op

stoffen waarmee het lichaam via huid of slijm- vliezen in aanraking komt.

Indien het darmslijmvlies optimaal functioneert 'weet' het immuunsysteem hoe het moet reage- ren. Indien het darmslijmvlies niet optimaal func- tioneert, raakt de weerstand ontregeld. Dit kan leiden tot ontstekingsreacties, onder andere in de huid. Het immuunsysteem van huid en slijm- vliezen is nauw met elkaar verbonden. Daardoor kan een reactie op één plaats in het lichaam, bijvoorbeeld een voedselallergie, leiden tot een reactie op een andere plaats, zoals eczeem.

Probiotica en GLA voor weerstand en huid Een combinatie van darmkrampjes en huiduitslag komt vaak voor bij pasgeborenen. Het darmslijm- vlies van jonge kinderen is niet volgroeid en de darmflora is onvoldoende ontwikkeld, waardoor de natuurlijke barrière-functie in de darm nog niet optimaal is.
Naast een gezonde darmflora is ook het vetzuur gammalinoleenzuur (GLA) een belangrijke voe- dingsbodem voor het darmslijmvlies. GLA wordt gewonnen uit de olie van de borageplant (Eng: starflower). Een combinatie van probiotica en GLA (150 – 300 mg) wordt dan ook gegeven om de barrière-functie van het darmslijmvlies te ver- sterken, oftewel de weerstand te verhogen.

Een combinatie van probiotica met een hogere dosering van het vetzuur GLA kan overmatige reacties in de darm, slijmvliezen en huid, zoals eczeem of een allergische reactie helpen ver-

minderen. GLA in hoge dosering (300-600 mg) kan al aan hele jonge kinderen gegeven worden. Bij borstvoeding kan de GLA door de moeder worden ingenomen. Het vetzuur wordt namelijk via de moedermelk doorgegeven aan de baby.
Bij flesvoeding kan de capsule met GLA open worden geprikt en gemengd worden met baby- voeding of melk.

Samenvatting en advies
Zuigelingen worden veelvuldig geplaagd door darmkrampjes, al dan niet in combinatie met huidklachten. Het creëren van een natuurlijk evenwicht in de darmflora kan al snel verlichting geven bij darmproblemen. De goede bacteriën kunnen worden aangevuld met een speciaal voor kleine kinderen ontwikkeld probioticumpreparaat.

Darm- en huidproblemen zijn nauw met elkaar verwant. Het darmslijmvlies speelt hierbij een cruciale rol. Als deze niet optimaal werkt kun- nen immuunreacties in het lichaam ontstaan, die ook in de huid tot uiting kunnen komen. Door de darmflora in evenwicht te brengen met een goed probioticum en het vetzuur GLA in te zetten om ontstekingsreacties te remmen, kunnen huidpro- blemen structureel worden verminderd.

Voor meer informatie over babydarmkrampjes, huiduitslag en het gebruik van bepaalde voe- dingsstoffen, kunt u zich wenden tot uw drogist, reformzaak, natuurvoedingswinkel of een (natuur) geneeskundige