PILEJE

Op weg naar een gezondheidsgeneeskunde ?

PiLeJe werd opgericht door een huisarts die het moeilijk kon verkroppen dat zijn praktijk zich beperkte tot de "ziektegeneeskunde" waarvoor hij werd opgeleid : een geneeskunde die pas optreedt wanneer de patiënt al ziek is (in tegenstelling tot een geneeskunde die de patiënt beschermt tegen ziekte).

Oplossingen voor functionele stoornissen

Als plattelandsdokter, merkte Dr. Christian Leclerc als snel op dat de meeste klachten van zijn patiënten niet te maken hadden met de ziekte zelf, maar met al dan niet complexe functionele stoornissen (vermoeidheid, angst, spijsverteringsproblemen, herhaaldelijke infecties ...).

Zijn opleiding aan de universiteit hadden hem slechts voorbereid op de medicamenteuze behandeling van ziektes, een aanpak die in deze specifieke gevallen niet geschikt bleek, en zelfs vaak voor extra complicaties zorgde.

Dr. Leclerc en zijn collega’s besloten het over een andere boeg te gooien. Ze bekwaamden zich in de mesotherapie, osteopathie, voedingsleer en fytotherapie. Het laboratorium PiLeJe is het resultaat van deze zoektocht naar oplossingen om beter in te spelen op de behoeftes van de patiënten en ervoor te zorgen dat ze duurzaam gezond blijven. De antwoorden dienden doeltreffend en wetenschappelijk onderbouwd te zijn en telkens opnieuw dezelfde resultaten te bieden.

Oplossingen voor een gepersonaliseerde preventieve aanpak

De persoonlijke preventieve aanpak van de methode vormt de tweede krachtlijn van het laboratorium PiLeJe. Bovendien wordt rekening gehouden met de "verschillende stadia in de gezondheidsevolutie" :
tot op heden is iemand pas ziek wanneer de arts een diagnose stelt : de patiënt is ofwel "ziek", ofwel "gezond". Terwijl de "ziekte" eigenlijk het eindpunt vormt van een reeks tussenstadia : bij gebrek aan behandeling leiden deze stadia op termijn tot het ziektestadium.

Medisch wetenschappelijk onderzoek kan ons helpen om de signalen op te vangen die aan de ziekte voorafgaan en een persoonlijke behandeling uit te werken.

Vandaag de dag is het bijvoorbeeld mogelijk om anders om te springen met aanvullend onderzoek. Wie wil weten welk risico hij of zij loopt om een bepaalde ziekte te krijgen, kan voortaan een persoonlijk biologisch verslag laten opstellen waarmee hij zijn voedings- en andere gewoonten kan bijstellen.

De doelstellingen van PiLeJe

Gezondheidsproducten ontwikkelen en ter beschikking stellen ...
De oprichting van PiLeJe is eerst en vooral een menselijk avontuur, aanvankelijk het avontuur van een kleine groep artsen, farmaceuten, biologen en onderzoekers, die op zoek gingen naar een alternatieve gezondheidsvisie ter ondersteuning van de klassieke therapieën.

PiLeJe, dat als laboratorium gespecialiseerd is in Micronutritie, werd opgericht in 1990. Later, in 2001, kwam ook PhytoPrevent, het laboratorium voor fytotherapie, tot stand. In 2009 verenigden de 2 laboratoria zich in de Groep PiLeJe.

De Groep PiLeJe heeft drie belangrijke doelstellingen :

  • wetenschappelijk onderbouwde oplossingen ontwikkelen voor artsen en gezondheidsdeskundigen, en hun patiënten
  • permanente medische vorming bieden om artsen en deskundigen vertrouwd te maken met de specifieke aanpak
  • het grote publiek sensibiliseren en informeren omtrent de beschikbare persoonlijke oplossingen inzake gezondheidszorg.


De Stichting PiLeJe draagt, als organisatie ter bevordering van het algemeen belang, actief bij aan deze sensibilisering door sinds 2005 debatbijeenkomsten te organiseren in de gemeentehuizen van Frankrijk.

GEZONDHEID vormt hierbij telkens de rode draad. Het OMS weet het begrip kernachtig te definiëren : "een globale toestand van lichamelijk, mentaal en sociaal welbehagen, die zich niet beperkt tot de afwezigheid van kwalen of ziektes".

Al 20 jaar lang gaan wij op zoek naar innovatieve ideeën, en proberen wij onophoudelijk doeltreffende oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen ter bevordering van een duurzame gezondheid. Gesteund door duizenden enthousiaste en overtuigde gezondheidsdeskundigen verleggen we telkens opnieuw onze grenzen ...

De Stichting PiLeJe

Sensibiliseren van het grote publiek
Het laboratorium wijst de mensen op het belang om zelf iets aan hun gezondheid te doen. 
Inmiddels werden in al die jaren al 600 000 patiënten-consumenten gesensibiliseerd. De Stichting PiLeJe biedt niet alleen nuttige informatie over thema’s als gezondheid, voeding en Micronutritie, maar geeft ook tips die echt bruikbaar zijn in de praktijk.

Onze doelstelling om het grote publiek te informeren omtrent gezonde voedingsgewoonten gaf in 2005 aanleiding tot de oprichting van de Fondation d’entreprise PiLeJe.

Deze vereniging zonder winstbejag, die opkomt voor het algemeen belang, wordt geleid door een college van experten in tal van disciplines : onderzoekers van publieke onderzoeksinstellingen, artsen, sociologen, journalisten en communicatiespecialisten.

De Stichting organiseert debatbijeenkomsten in gemeentehuizen, verenigingen, scholen en colleges in Frankrijk. Deze evenementen worden geleid door gezondheidsdeskundigen die experts zijn op het vlak van Gezonde Voeding en Micronutritie. Ze doen u belangrijke ideeën aan de hand, maar ook eenvoudige, praktische en vooral lekkere tips.

Sinds 2006 :pileje lactibiane verdedigingswerken 10 capsules

  • 93 debatbijeenkomsten
  • meer dan 15 000 deelnemers
  • sensibilisering van 900 000 mensen
  • meer dan 7 500 gezondheidsdeskundigen
  • 150 artikels in de regionale pers

Een duurzame ontwikkeling en gezondheid

Een goede gezondheid vormt de basis van een duurzame ontwikkeling. De verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling gaf in 1992 al aan dat "de mens de kern vormt van het debat inzake duurzame ontwikkeling. Hij heeft recht op een gezond en rijk leven, in harmonie met de Natuur". 

Centraal in deze gezondheids- en milieuproblematiek staat de discussie omtrent gezonde voeding. Het feit dat ons voedingspatroon steeds minder aangepast is aan onze genen is rechtstreeks te wijten aan veranderingen in het milieu.

De vele wijzigingen die de producten hebben ondergaan - ingrediënten zonder micronutriënten en met te veel geharde vetten en geraffineerde suikers - brengen zowel het milieu als onze gezondheid schade toe.

Sinds het prille begin, ijvert PiLeJe voor het behoud van een duurzame gezondheid door doeltreffende producten te ontwikkelen die het organisme respecteren. PiLeJe is bovendien voorstander van persoonlijk advies door een gezondheidsdeskundige, en benadrukt het belang van een weloverwogen en gedoseerd gebruik van voedingssupplementen, volgens de behoeften van elk individu.
De planten die we gebruiken zijn hoofdzakelijk afkomstig van biologische teelt. Indien mogelijk, werken we voor onze voedingssupplementen met ingrediënten van natuurlijke oorsprong en gaan we op zoek naar innovatieve productieprocessen. Op die manier willen we producten aanbieden die niet alleen de individuele behoeften respecteren, maar tegelijk ook bijdragen tot een beter leefmilieu.

Het was voor ons een logische stap om duurzame ontwikkeling sterker te integreren in de werking van ons laboratorium.

Dankzij de huidige mogelijkheden inzake drukwerk en papierfabricage kunnen we onze doelstellingen nog beter realiseren. Voortaan gebruiken we papiersoorten die afkomstig zijn van bossen onder duurzaam beheer (PEFC-gecertificeerd), en doen we een beroep op drukkerijen met het label "Imprim’vert". Onze verpakking is vervaardigd uit recycleerbaar en gerecycleerd papier.

De stap naar duurzame ontwikkeling is gezet ...
Wij willen de evolutie verderzetten en duurzame ontwikkeling tot een doorslaggevend criterium maken van onze toekomstige beslissinge