Bonusan 1240px 477px slider

Bonusan wil bijdragen aan een gevoel van controle over de eigen gezondheid. Als gedreven familiebedrijf leveren we daarom sinds 1966 professionele voedingssupplementen en plantenextracten. Inmiddels vindt u ons in zeven landen. Onderzoek, ontwikkeling en productie doen we altijd in Nederland, in onze eigen fabriek.

Veel mensen weten nog niet dat je met voeding, beweging en suppletie veel kunt bereiken. En dat is een gemiste kans voor het individu én voor de maatschappij. Onze vakkennis maken we daarom breed toegankelijk. We zoeken actief naar betere inzichten en onderbouwen alles wat we zeggen, doen en maken met wetenschappelijk onderzoek.

We zien een toekomst met daarin een betere levenskwaliteit voor iedereen: Living Quality. Via onze stichting Natura Foundation organiseren we cursussen en opleidingenin voeding, beweging, orthomoleculaire therapie en klinische psycho-neuro-immunologie. Alles waar we ons voor inzetten heeft maar één doel: u meer grip op gezondheid geven.

Onze visie op gezondheid

We zijn als mens lang geleden ontstaan. Onze genen hebben zich miljoenen jaren lang aangepast aan de paleolithische manier van leven. Maar in de laatste 10.000 jaar is de wereld van deze ‘oermens’ sterk veranderd. Onze manier van bewegen, voeden, slapen en communiceren lijkt niet meer op die van toen. Ondertussen hebben onze genen geen tijd gehad om zich aan te passen. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Evolutionaire achtergrond

Om te begrijpen waarom ziektes ontstaan, moeten we terug naar onze evolutionaire achtergrond. Daarin ligt ook de sleutel tot een succesvolle behandeling van talloze welvaartsaandoeningen. Om gezond te blijven of te worden, moeten we weer gaan bewegen zoals we vroeger bewogen en eten zoals we vroeger aten. Onze levensstijl moet weer in overeenstemming worden gebracht met onze genen. Dat geldt ook voor de keuzes die we maken, hoe we ons gedragen. Al deze factoren hebben een niet te onderschatten invloed op onze gezondheid.

Gezondheid in de breedste zin

Bonusan houdt zich bezig met gezondheid in de breedste zin. We proberen niet alleen zieke mensen beter te maken, maar gezonde mensen ook gezond te houden. Hoewel lifestyle de belangrijkste bepalende factor is van onze gezondheid, kunnen voedingssupplementen in veel gevallen corrigerend werken. Daarom ontwikkelen en produceren we al meer dan vijftig jaar voedingssupplementen voor de gezondheidsprofessional.

Toepasbaar in de praktijk

Maar bovenal verzamelt en verspreidt Bonusan evidence-based kennis over voeding, beweging, bioritme en suppletie. Daarbij baseren we ons op evolutionaire en orthomoleculaire gezondheidsleer. Deze kennis dragen we uit en maken we toepasbaar voor de hedendaagse praktijk. Op deze manier dragen we bij aan een wezenlijke levensstijlverandering en zorgen we voor gezondheidsbevordering in de maatschappij.bonusan

Kwaliteit

Als u écht om uw gezondheid geeft, volstaat alleen de beste kwaliteit. Daarom ontwikkelen en produceren we onze supplementen zelf in onze eigen fabriek in Nederland. Onze kwaliteitszorg voldoet aan HACCP, een garantie voor voedselveiligheid. 

Niets verlaat onze fabriek voordat ons laboratorium het heeft goedgekeurd. Ook onze leveranciers voldoen stuk voor stuk aan onze strenge eisen. We houden dus controle over het gehele productieproces, van grondstof tot eindproduct. Omdat we het zelf doen, kunnen we bovendien snel inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. U kunt dus altijd rekenen op de beste kwaliteit en de kennis van nu.

HACCP

De HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) methodiek is als Europese wetgeving ingevoerd in de jaren ’90. De kern van dit voedselveiligheidssysteem is het eerst systematisch identificeren van alle potentiële biologische, chemische en/of fysische gevaren. Op basis van een gevarenanalyse wordt het risico voor de volksgezondheid ingeschat. Voor deze bewuste risico’s worden beheersmaatregelen inclusief kritische grenzen opgesteld waardoor het risico volledig wordt weggenomen of tot een acceptabel niveau is gedaald. Door toepassing van een beslisboom worden kritische beheerspunten vastgesteld met een bijbehorend monitoringssysteem. Met dit monitoringssysteem wordt het productie- & handelsproces onder controle gebracht, beheerst en geborgd.

Alhoewel een HACCP-plan wettelijk verplicht is, is certificatie van dit voedselveiligheidssysteem vrijwillig. Met name in Nederland en België is HACCP-certificatie in gebruik. De basis van HACCP is voedselveiligheid.