De 8 principes van Alfred Vogel

A.Vogel

Het werk van Alfred Vogel is gebaseerd op een levenswijze die volledig uitgaat van de natuur.

1. Natuur en levenskwaliteit

Échte levenskwaliteit kan worden bereikt door het leven te leiden in optimale harmonie met de natuur en door zich bewust te zijn van de krachten van de natuur.
Het is een dankbare taak om de mens mogelijkheden te bieden om het streven naar harmonie met de natuur tot hun persoonlijk levensdoel te maken.

2. Gezondheid door zorg voor de gezondheid

Gezondheid en geluk bereiken we door uit voorzorg te handelen. Ieder mens moet bewust en uit vrije wil kiezen voor een natuurlijke en evenwichtige voeding en op de signalen van zijn eigen lichaam letten.
Bij gezondheid of ziekte gaat het vaak niet om één orgaan, maar is er een duidelijke samenhang met de levenshouding, de leefomstandigheden en de levenswijze.

3. Gezondheid begint bij jezelf

Wie begrijpt hoe voeding en gezondheid met elkaar verbonden zijn, komt tot het inzicht dat niet de zorginstellingen maar ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn welzijn.
"Je moet een arts of therapeut zien als berggids," zei Alfred Vogel vaak, "hij gaat voorop en wijst de weg, maar die weg moeten wij wel zelf afleggen."
De mens moet leren zelf voor zijn gezondheid te zorgen. Het advies van Alfred Vogel luidt: "Volwaardige voeding op overwegend vegetarische, natuurlijke en basenrijke basis en voor een groot deel bestaande uit rauwkost. Dit is al een belangrijke bijdrage aan een duurzaam goede gezondheid en een evenwichtig leven."

4. Evenwicht als levensprincipe

Harmonie in jezelf en met anderen is van wezenlijk belang voor de gezondheid. Waar het om gaat is evenwicht vinden tussen inspanning en ontspanning, tussen werk en rust, tussen geestelijke en lichamelijke activiteit. 
Gebrek aan evenwicht en harmonie kan allerlei ziekten veroorzaken.

5. Respect en sympathie

Het naleven van natuurlijke principes vergt meer dan alleen techniek. Daar is een bepaalde houding voor nodig die wordt gekenmerkt door respect en sympathie voor alle levende wezens. 
Als we ons willen afkeren van geweld tegen mensen, dieren of het milieu, dan moeten we leren het leven te respecteren.
Dieren leed toebrengen voor onderzoeksdoeleinden is wreed en strookt niet met respect voor de natuur.

6. Streven naar gezondheid is een natuurwet

"Het is nooit te laat om de natuur te steunen in haar streven naar gezondheid, want de wet der natuur gebiedt ons het leven te beschermen."
Talloze mensen zijn erin geslaagd om na jarenlang ziek te zijn geweest weer gezond te worden door hun leefwijze radicaal te veranderen en gebruik te maken van natuurlijke geneesmiddelen.
De natuurlijke holistische geneeskunde gaat niet alleen uit van ziektesymptomen, maar behandelt de diepere oorzaken.

7. Het holistische principe

"Elke plant vormt in zichzelf een compleet product, een recept waaraan intelligentie, een vooruitziende blik en slimme planning ten grondslag liggen. Als we dit doelmatig samengestelde geheel in onderdelen splitsen, ontstaat het risico dat de plant zijn waarde verliest."
Alle inhoudsstoffen van planten, al dan niet als werkzaam aangegeven, hebben hun eigen betekenis en functie. Ze vullen elkaar aan en zijn effectief als geheel. Het is belangrijk om gezonde zaden te zaaien en te laten groeien in een gezonde bodem, zonder gebruik van pesticiden, en om de planten omzichtig en zonder gebruik van giftige of milieuschadelijke hulpstoffen te verwerken tot het geneesmiddel. Deze middelen moeten, waar mogelijk en zinvol, gemaakt worden van verse planten.

8. De kracht van liefde

"Laat u bij alles wat u doet leiden door liefde. Liefde is de grootste kracht in het universum."